Движението Цайтгайст- www.thezeitgeistmovement.bg

 

Лекции на Питър Джоузеф

Where are we going?

"Накъде отиваме?" (Where are we going?)

Година: 2008

Лектор: Питър Джоузеф

Резюме: Тази лекция се състои от две части. Първата предлага критичен поглед към днешното общество. Сегашната ни икономическа система създава и подсилва определен тип поведение и начин на мислене. Бидейки част от нея, ние приемаме всичко това за естественото състояние на нещата.

Втората част се занимава с разглеждане на решенията на настоящите ни проблеми. Ако можем да започнем наново, как бихме проектирали света, в който искаме да живеем? Какво би било най-логичното устройство на бъдещото общество? Отговорите на тези въпроси ни довеждат до нова обществено-икономическа система, наречена "ресурсно базирана икономика". Разглеждат се различни аспекти от техническата основа на тази социална система, която ще позволи на обществото да се занимае с проблеми от по-висш характер – като например насърчаването на личностната реализация и сътрудничеството между хората.

YouTube Zamunda Torrents Subtitles