Движението Цайтгайст- www.thezeitgeistmovement.bg

 

Цели

Ние възнамеряваме да възстановим основните нужди и внимание за околната среда чрез разпространяване на най-актуалните разбирания за това кои и кaкво наистина сме ние, съчетано с това как науката, природата и технологиите (а не религия, политика и пари) държат ключовете за нашето личностно израстване, не само като отделни човешки същества, но и като цивилизация, едновременно физически и духовно. Основните прозрения в това глобално осъзнаване е признаването на Пораждащите и Симбиотични елементи на природния закон и как при приемането на тези разбирания като основа за нашите персонални и социални начала, животът на Земята може и ще процъфти в система, която постоянно расте в положителна насока, където негативните социални последствия, като социално разслоение, войни, предразсъдъци, елитизъм и престъпления ще бъдат постоянно намалявани, и разбира се в крайна сметка премахнати от многообразието на възможностите на човешкото поведение.

Тази възможност е, естествено, много трудна за разбиране за повечето хора, защото ние сме били обработени от обществото да мислим, че престъпността, порочността и нечестността са били тук "откакто свят светува", и че винаги ще има хора, които ще искат да злоупотребяват, нараняват и да се възползват от останалите. Религията е най-големият поощрител в тази пропаганда, защото манталитетът "нас и тях" или "добро и зло" спомагат за тази грешна представа.

Истината е, че ние живеем в общество, което създава Недостиг. Като последствие от този недостиг човешките същества трябва да се движат главно от инстинкт за самосъхранение, дори ако това означава, че те трябва да мамят и крадат, за да получат това, което искат. Нашите изследвания водят до извода, че Недостигът е една от основните причини за асоциално човешко поведение, при това също водейки в някои случаи към тежки форми на неврози. Статистическият анализ на наркоманията, престъпността и затварянето в затвори установява, че бедност и социално-нездравословни условия изпълват живота на онези, които показват такова поведение.

Човешките същества не са добри или лоши ... те са движещи се, постоянно променящи се съставни части на житейския опит, който от своя страна им оказва влияние. "Качеството" на дадено човешко същество (ако изобщо има такова нещо) е пряко свързано с възпитанието и чрез него се променят убежденията, които има човекът.

Този проста реалност е грубо пренебрегвана и днес хората имат примитивното мислене, че съревнованието, алчността и порочността са "напълно вградени" елементи на човешкото поведение и на свой ред, ние трябва да имаме затвори, полиция и оттам йерархията на различни по видове контрол, за да може обществото да се справи с тези "тенденции". Това е абсолютно нелогично и невярно.

Това означава, че за да променим нещата към по-добро из основи, трябва да се започне с изкореняването на причините. Сегашната ни обществена система, основаваща се на "наказанието", е остаряла, нечовешка и непродуктивна. Когато заловим сериен убиец, повечето хора скачат и пледират за смъртта на този човек. Това е неправилно. Наистина разумното общество, което разбира какво сме и как са създадени нашите ценностни системи, ще изследва индивида и ща разучи причините за неговите или нейните насилствени действия. Тази информация ще отиде в изследователски отдел, който ще прецени как да се спре настъпването на такива предпоставки посредством образование.

Време е да спрем половинчатата работа. Време е да започнем нов социален подход, който да съответства на съвременните познания. За съжаление, обществото днес е все още до голяма степен базирано на остарели, суеверни разграничения и решения.

Също така е важно да се изтъкне, че няма утопии. Всички доказателства сочат към постоянна промяна на всички нива. От друга страна, нашите лични действия във всекидневния ни живот са това, което оформя и поддържа социалната система, която имаме в момента. Все пак, парадоксално е как обкръжението ни влияе, като ни създава перспективи и оттам визия за света. Ето защо, истинската промяна ще дойде не само от приспособяване на личните ви разбирания и решения, но също така от промяната на социалните структури, които влияят върху тях.

Елитистките силови системи са, в дългосрочен план, слабо засегнати от традиционните протести и политически движения. Ние трябва да се придвижим отвъд тези "въстания" и да работим с много по-мощен инструмент:
Ние ще спрем да поддържаме системата, като същевременно непрекъснато ще се застъпваме за знание, мир, единство и състрадание. Ние не можем да се "бием със системата". Омразата, гневът и "военният" манталитет са лошо средство за промяна, защото те поддържат същите инструменти, които покварената, установена силова структура използва, за да задържи контрола си поначало.

Изопачаването и Парализата


Когато разберем, че всички системи са Развиващи Се и постоянно в състояние на еволюция, както и реалността, че ние всички сме Симбиотично свързани с природата и един с друг по най-простия и същевременно дълбок начин, подтиквайки осъзнаването, че личното ни благосъстояние е толкова добро, колкото и това на останалата част от обществото, тогава ще видим колко изкривена и изостанала е нашата социална институция и как нейното поддържане е една от главните причини за социалната нестабилност в обществото. Например, паричната система дълго е смятана за позитивна сила в обществото, поради твърдението, че създава инициатива и прогрес. Всъщност, паричната система се е превърнала в средство за разделение и тоталитарен контрол.

Тя e крайната форма на "Разделяй и владей", тъй като в самото и ядро са двете идеи, че:
1. Трябва да се борим един с друг за оцеляването си;
2. На хората им трябва награда, "поощрение", за да направят нещо значимо.

Относно първото (Трябва да се борим един с друг за оцеляването си), характеристиката на "конкуренцията" в системата гарантира поквареност в обществото на всяко негово ниво, защото основата е "ние срещу тях". Много се спори, че "системата на свободния пазар" е добра... но сега е покварена поради лоши правила, фаворитизъм, покровителстване и т.н.. Те предполагат, че ако "чист" свободен пазар бъде оставен да просперира, тогава всичко ще е наред. Това е погрешно, тъй като това, което виждате днес Е Свободният Пазар в действиe, с цялото си характерно облагодетелстване и поквареност. Никой закон няма да спре нелегалното търгуване, тайните споразумения, монополността, злоупотребата с човешкия труд, замърсяването, планираното излизане от употреба (на технологията) и др., това е система базирана на конкуренция, произвеждаща без да спира, защото тя е базирана на предпоставката да вземаш преимущество над другите, заради печалба. Точка.

Трябва да започнем да излизаме извън тези ограничаващи идеали и да се придвижим напред към система, която е "проектирана" да помага на човешките същества... не да ги кара да се борят помежду си, за да оцелеят. А относно второто (На хората им трябва награда, "поощрение", за да направят нещо значимо), това е просто една тъжна и невероятно негативна гледна точка върху човека като цяло. Да приемем, че човекът трябва да бъде "физически мотивиран" и оттук "принуден" да направи каквото и да е, си е чист абсурд. Спомнете си, когато сте били дете и не сте знаели какво са парите въобще. Играели сте, били сте любопитни и сте правели много неща... защо? Защото сте искали. Но все пак, докато времето минава в нашата система, това естествено любопитство и вътрешна мотивация бива премахната от хората, докато те са принудени да се приспособяват към специализираната, херметизирана и почти предначертана работна система, за да оцелеят. Това, от своя страна, често създава естествен бунт вътре в човека заради наложените задължения, и по този начин е изобретено разделението между "свободно време" и "работа".

Мързелът, който поддръжниците на монетарната система вземат за даден (и според които тя създава мотивация) не познава това. В едно истинско общество, в което хората биха следвали собствените си естествени влечения и работят, за да допринасят към обществото, не защото им се "плаща", а защото имат едно по-високо самосъзнание и разбират, че помагайки на обществото, помагат също толкова и на самите себе си. Това е повишеното състояние на осъзнаване, което се надяваме да разпространим. Твоята награда за допринасяне към обществото е доброто му състояние... което в замяна спомага за собственото ти добруване.

Сега, гледайки на нещата в перспектива, важно е да се разбере, че светът в момента се управлява, безспорно, от малка група управляващи хора с високи позиции в онези институции, които са най-господстващи в обществото - Бизнес и Финанси. Създаването на правителство е в тандем с влиянието и властта на корпорации и банки. Парите са кръвта на живота, а това вече реално е една илюзия, и са от малко практическо значение за обществото, като служат главно като средство за манипулация и делене, в рамките на една социална организация, гарантираща елитизма, престъпленията, войните и социалното разделение.

Едновременно с това отделният човек е обучен, че да бъде "правилен", е това, което създава тяхната стойност като хора. Това състояние на правилност и "възпитаност" е директно свързано с преобладаващите ценности на самото общество. Следователно тези, които приемат и поддържат вижданията на социалната система, се смятат за "нормални", докато тези, които не се съгласят с нещо, се смятат "анормални" или дори "подривни". Дали е догма на уникална социална традиция или подравняването със световно установена религия, основата е една и съща: Интелектуален Материализъм.

Съзнавайки, че знанията ни и оттук нашите институции са винаги еволюиращи, виждаме че всяка система от вярвания, която твърди, че "знае" нещо, без да позволява обсъждането и разискването му, е провалена перспектива. Религията, със нейното основаване върху вярата, е кралят на това изопачаване, твърдейки че знае нещо окончателно за сложният и загадъчен произход на човечеството. Това е просто невъзможно в една постоянно развиваща се вселена.
Разбира се, точно толкова опасни колкото са Установените Силови Структури, са и хората, които напълно са привикнали да възприемат статичните разбирания, наложени от тези системи... и превърнали се в "Самоназначени Пазители на Статуквото". Това важи за всяка една система, и най-вече за политическите, финансови и религиозни системи. Когато самоличността на един човек бъде обвързана с доктрините на една държава, религия или бизнес етика, често става много трудно за този човек да се промени, тъй като неговата или нейна самоличност е била слята с идеологиите, които са му били налагани. По тази причина те увековечават същите тези доктрини на институцията, за да поддържат собствения си интегритет в нея.
Трябва да прекъснем този цикъл, защото той парализира собствения ни растеж не само като индивиди, но и като общество.

Истината и прехода


Веднъж като разберем, че благосъстоянието на нашето лично съществуване е пряко свързано с благосъстоянието на света, живота и всички други човешки същества, тогава ще имаме желания от нас път. От друга страна, след като осъзнаем, че това, което води до напредък в нашия живот, е науката, технологиите и оттам човешката креативност, тогава ще сме в състояние да разберем истинските си приоритети за обществения и личен растеж и прогрес. Тогава ние ще можем да видим, че Религията, Политиката и Парично-Конкурентно базираната Трудова Система са остарели форми на социално функциониране, които трябва да бъдат преосмислени и преодолени. Нашата цел е да се постигне една социална система, която да функционира без пари или политика, и същевременно се дава възможност суеверието постепенно да изчезне чрез образованието. Никой няма право да заповядва на друг в какво да вярва, защото няма човек, който да разбира напълно от всичко. Все пак, ако обърнем внимание на естествените процеси на живота, тогава ще видим как можем да се приведем в съответствие с природата и по този начин пътят ни да става все по-ясен.

Например, много хора се безпокоят за високия прираст на населението на нашата планета, докато деспотични фигури като Хенри Кисинджър ни плашат с призрачните си приказки, че ще е необходим някакъв вид "намаляване" на населението. Това, разбира се, е много стряскащо. И все пак истинският въпрос остава: Толкова ли е лошо нарастването на населението? Отговорът е, че от научна гледна точка на Земята могат да живеят много, много пъти повече хора, ако се наложи, след като започнат да се използват високо-развити технологии. 70% от нашата планета е вода и градовете в морето (един от многото проекти от Жак Фреско) са следващата стъпка. От друга страна, образоването относно процеса на живот ще информира хората за последствията и техните възпроизводителни интереси и населението по естествен път ще забави растежа си, след като хората започнат да осъзнават как те са свързани с планетата и нейния носещ капацитет.

Всъщност, единственото истинско "управление", което евентуално може да съществува е самата Земя и нейните ресурси. Оттам, всички възможности могат да бъдат оценени. Ето защо интелектуалното обединение на всички страни е необходимо, тъй като най-важната информация за нас като вид е пълната, изключително подробна оценка на това, което имаме на тази планета. Точно както бихте разгледали Земята и ресурсите на акър земя, за да видите какво можете да направите или да изградите върху него, същото трябва да се направи и с планетата, за да оптимизираме това, на което сме способни като вид, ресурсно погледнато.

Разбира се, много хора, които вече са обмисляли идеите, представени по-горе, често се питат: "Как можем да го направим като се вземат предвид изкривените ценностни системи, които понастоящем са в експлоатация? Как да се направи такъв преход?" Това, разбира се, е най-трудният въпрос.

Отговорът: Трябва да започнем отнякъде. Има много неща, които може да се извършват от едно лице или общност, които ще помогнат за оформянето на тази визия. Най-важната стъпка е образоването.

На 15-ти март всяка година, международният ден на Движението Цайтгайст (или "ZDAY", както бе наречен през 2008 г.) е ден за действия и за разширяване на информираността за тази социална насока. Надеждата ни е да има регионални срещи в толкова много градове, колкото е възможно. Ние тук в Движението Цайтгайст ще работим, за да предоставим материалите на Български език, ще правим каквото можем, за да помогнем на всяка подгрупа. Ние никога няма да поискаме пари. Ние сме тук, за да разкрием една централна истина, която е загубена от много, много дълго време: Колкото повече дадеш, толкова повече ще получиш.

Благодарим ви за помощта.