Движението Цайтгайст- www.thezeitgeistmovement.bg

 

Подкрепете Проекта Венера

 

Проект Венера, ръководен от индустриалния инженер и дизайнер Жак Фреско, ни е осигурил средствата и основата за направата на едно ново, хуманно общество да бъде възможна.Той не е лидер, той е просто мислител с истински хуманен стремеж.
Ние в Движението Цайтгайст поддържаме този сайт със собствени средства. Обаче, ако ви вълнуват идеите представени тук, моля помогнете на Проект Венера, като направите малко дарение. Те са регистирана организация с нестопанска цел, посветена на подобряването на човечеството и цивилизацията.

Направете дарение на проект Венера 

Проект Венера e в процеса на представяне на серия ценности и процедури, които биха могли да ни позволят да постигнем социален преход. Нашият проект ще сигури дизайна и скиците за прототипна общност, за да тестваме обосноваността на нашите предложения; ще положим всички усилия за да постигнем правилна ориентация, според която хората да се адаптират интелектуално и емоционално към новата ни технологична ера. Ние чувстваме, че всичко, на което му липсва цялостен социален дизайн би било неподходящо и неефективно.

Тъй като започваме в общество базирано на монетарната система, това означава, че събирането на средствата за построяване на експериментална общност може да стане по няколко начина. Единият е чрез продукцията на значителен филм описващ предимствата на тази нова социална система за хората от целия свят. Друга възможност е построяването на Тематичен парк, където посетителите всъщност биха могли да изпитат някои от много ползи от предложенията на проект Венера. Книги, клипове, скици, модели, филмов сценарий и 25-акровия (приблизително 100 декара) център за научноизследователска дейност и разработка са завършени. Изследователски център.


Всички средства добити от тези предложени проекти, заедно със тези от вноски, публикации, клипове, семинари, лекции и дарения ще бъдат използвани за започването и конструирането на първия експериментален град.


Нашите предложения са представени както за обикновенните хора, така и за всички образователни институции. Ние приканваме и за твоето участие. Ако достатъчно хора приемат идеите като приемливи и се присъединят към нас, като подкрепа, бихме могли да формираме зародишът на организация, която с по-голяма сила ще осъществи целите на проект Венера.

Промяна

По време на великата депресия от 1929г. когато банките се проваляха, а хората биваха съкратени, нещата изглеждаха безнадеждни. Тези условия породиха нови организации, които адресираха тези проблеми -- всичко от Човечеството Обединено, Социализъм, Комунизъм, Технокрация до Световните Федералисти. Тези условия са понякога наричани био-социално напрежение или ходът на събитията.

В настоящето хората не са достатъчно добре информирани, за да изработят адекватна и работеща социална система, чрез рационални методи. Проект Венера няма да бъде поставен от днешните политици, които не са назначени да променят нещата, а да ги поддържат такива каквито са. Единствено чрез провалът на съществуващите социални институции и политическа некомпетентност, хората ще потърсят другите съществуващи социални възможности и алтернативи. Те са главно мотивирани от крайни условия, които заплашват безопасността и съществуването им.

Никоя нация днес не изоставила суверенитета си за социално пренареждане, което никога не е пробвано преди. Следователно ще бъде нужно социално рухване за да се стимулира търсенето на алтернативните социални проекти. Такъв е бил случая през цялата човешка история. В&О от Жак по темата.

Сривът

Проект Венера няма как да бъде осъществен в глобален размер, докато икономическите системи на света се провалят в осигуряването на нуждите на хората.

Това, което ще доведе до срива на световните парични системи е вливането на автоматизацията и износът на работа. Това включва не само работниците по заводите, но също и лекарите, инженерите, архитектите и т.н. Когато работниците и професионалистите изгубят силата си на купувачи, индустриите, които зависят от тях, няма да могат да функционират. Това ще доведе до край на паричната система. Въпросът не е толкова в това собствениците да се отказват от своите индустрии, колкото до фактът, че хората няма да имат силата на купувачи, с която да запазят тази система.

Tози срив е вече на път да се осъществи в глобален мащаб.

Докато тези драстични състояния ще помогнат да се създаде мотивацията за обществени промени, никой човек или организация до сега не са изяснили точно какви промени са необходими и как да ги предизвикаме. Сегашната ни система не работи. Докато хората не проумеят и не осмислят какво е нужно те ще продължават да правят същите грешки - война, рецесия, високи цени, глад, бедност и много ненужно човешко страдание.

Целите на Проект Венера не могат да бъдат постигнати, докато хората не бъдат запознати с неговите предложения и цели.

Следователно нашата основна цел е образованието чрез медията. Ако достатъчно хора научат за тази насока, приемат тези предложения и пожелаят да се организират да го поднесат, ние ще започнем да работим над строежа на първият експериментален град. Проект Венера има проекти и схеми за прототипна общност.

Експериментален Град

Проект Венера венера предлага построяването на експериментален град, имайки предвид две цели:

  1. Да тества приложимостта на идеите на Проект Венера и осигури нужната информация за хората да се приспособят интелектуално и емоционално към социалния преход.
  2. Да установи перманентен център за планиране, който да бъде използван за бъдещи дълго и кратко-срочно планиране на глобални проекти в помощ на осъществяването на базираната на ресурси икономика и преодоляването на недостигът, гладът, бедността, и други социални несъвършености.

Това няма да бъде частна инициатива, насочена към избрани малцина, а един отворен, публично достъпен за всеки, град. Предложената кръгова конфигурация на тези градове не е просто стилизирана архитектурна концепция; те са резултат от години излследвания с цел предоставянето на среда, която да служи най-добре на нуждите на жителите, и едновременно с това да запазва ресурси. Без обширно познаване на симбиотичните отношения между човечеството и околната му среда, много трудно бихме разработили работещи решения на многото ни проблеми.

Решението за временно, преходно правителство в тази среда би било базирано на това, което е нужно за да се достигнат целите на хуманно, в тон с околната среда, и технологично стабилно общество.

Като всички иновативни социални проекти, започва с няколко преадани хора, които отдават времето си да информират други за хуманните ползи на тази нова насока. Всички са поканени да помагат по какъвто начин могат по-време на началните фази на новия експериментален град. Многодисциплинен отбор от системни инженери, компютърни програмисти, архитекти, съставители на градски планове, социолози, образователи и т.н. също ще бъде нужен.

Дизайнът на Проект Венера не зачита условията на средата, като статични или фиксирани. Трябва да позволим адаптация вътре в системата като непрекъснат процес. Така ще се избегне застояването на временни учреждения извън периода им на полезност.

Този кръгов дизайн може да бъде прототипът на серия нови градове, които да бъдат конструирани на различни места по света. Степента на прогресията ще зависи от наличието на ресурси и от това колко хора ще се идентифицират тази насока, участват в нея и я поддържат.

Докато тези нови общности се оформят и стават все по-широко възприемани, биха могли да формират основата на на новото общество, за предпочитане чрез процеса на еволюция, отколкото този на революция.

Проект Венера не защитава разбиването на частна стопанска инициатива, ние вярваме че тя сама ще стигне до своя край, като част от социалната еволюция. Насърчаваме те да бъдеш по-добре информиран относно предложенията на този проект, чрез книгите и клиповете ни и те каним да се присъединиш към нас в работата към реализацията на една нова цивилизация, която може да предостави по-добър живот за всеки.

В заключение

Mного хора искат да знаят, какво да направят незабавно, за да спомогнат за постигането на глобалното обединяване. Ако се идентифицираш с тези идеи, би могъл да спомогнеш за постигането му, научавайки повече, чрез книгите и DVD-тата ни. Би могъл да помогнеш, промотирайки тази насока, по всеки начин по който можеш. Говорене с други за идеите, събиране на средства, писане, помагайки за публичността, промотиращи лекции, или създаването на промоционални материали и т.н.
Ако си в позицията да започнеш филмът, това би било много важно за нас. Има много, което да се направи, и ще имаме нужда от помощта на много хорам за да дадем нужната публичност на тези идеи.

Нашите открития и проектни предложения ще бъдат представени на широката публика и на всички образователни институции. Ако достатъчно хора намерят предложеното от нас за приемливо и изберат да се присъединят в защитата му, те ще спомогнат формирането на за зараждането на организация, която да изпълни целите ни.

Бъдещето е наша отговорност; ако се провалим в това да приемем тази отговорност, други ще мислят вместо нас.

www.thevenusproject.com