Движението Цайтгайст- www.thezeitgeistmovement.bg

 

Социология


Социологията често е определяна като „науката за обществото; човешките социални взаимодействия”.

Тази научна сфера разглежда социалните структури, както Когнитивните, така и Материалните. Пример за Когнитивна социална структура е установената религиозна институция и как нейните действия рефлектират върху колективното съзнание. Например, така наречените християни против аборта (prolife christians) споделят общото настроение, че човешкият „живот” е отделен елемент от природата и че убийството на зародиш е грешно. Същевременно, защитниците на базираната на конкуренция монетарна система поддържат идеята, че конкуренцията е най-продуктивното социално положение, в което хората могат да участват.

Материалните социални структури, от друга страна, са изключително явни и съществуват под формата на корпорации и правителства, всяко от тях имащо голямо влияние върху обществото. Разбира се, всички материални структури се размиват с познавателните такива, тъй като винаги имат идеология зад тях.

Често предмет на социологията е „Човешката природа” и нейните ефекти върху колективното съзнание. Например, голяма част от хората са научени, че човешките същества са по природа съревнователни помежду си; заедно с убеждението, че социалното разслояване или йерархията е също „естествена тенденция” на човешката природа.

Това е заблуда.

Така например, ако разгледаме едно стадо лъвове, в повечето случаи ще видим социална йерархия и жестока конкуренция за храна. Това сравнение кара хората да вярват, че това са нормални събития и в човешкото общество (война, алчност, его и т.н.). Недогледани остават обаче условията на околната среда, които се наблюдават във всеки от двата случая. Лъвовете съществуват в свят на Оскъдност. Те нямат умението да създават капани за храна, нито храната им е достижима „на поискване”. Те трябва да ловуват и да се бият помежду си. Това естествено създава конкуренция, тъй като, за да оцелеят, лъвовете ТРЯБВА да са агресивни помежду си. И така йерархията се е развила, така че най-силният от тези лъвове да печели най-много и на свой ред да доминира и упражнява своето превъзходство върху една разслоена група.

В текущото човешко общество се случва абсолютно същото нещо. Хората живеят в същите условия на недостиг от зората на съществуването си. Но с напредването на времето сме станали все по-„цивилизовани” благодарение на умението си да Създаваме. За разлика от лъвовете, хората могат да създават инструменти и да задвижват процеси, които освобождават човека от дадено задължение или проблем, намалявайки Недостига.

Имайки предвид това умение, ще видим на фундаментално ниво, че ако оскъдността може да бъде премахната, човешкото поведение ще претърпи драстични промени, като се отдалечи се от конкуренцията, доминирането и разслояването.

По подобен начин, морално остарели идеологии като теистичните религии подкрепят мита, че хората/обществото са създадени по определен модел. Например идеологията на католицизма е, че „всеки човек днес се ражда в грях”. Това е абсурдно, архаично и базирано на примитивни разбирания за човешкото поведение. Няма разлика между бебе-Ганди и бебе-Хитлер… средата оформя личността и оттам обществото (и обратното).

Следователно истинската социална промяна ще дойде от премахването на условията, предизвикващи анормалните поведенчески модели, които замърсяват нашето общество. Затворът, Полицията и Законите не са нищо друго, освен кръпки и всъщност тенденцията е те да влошават нещата с течение на времето.

В края на краищата, за да променим човешкото поведение към по-добро, трябва да прекроим нашата култура.