Движението Цайтгайст- www.thezeitgeistmovement.bg

 

За нас

Движението Цайтгайст не е политическо движение. Нации, правителства, раси, религии, убеждения и класи са без значение за нас. Нашите разбирания стигат до заключението, че това са грешни, остарели разграничения, които са далеч от позитивните фактори за колективното човешко израстване и потенциал. Сегашното общество се базира на разделение на силата, класово разделение, вместо обединение и равенство, което е нашата цел. Докато е важно да разберем, че всичко в живота е естественa прогресия, ние трябва също да осъзнаем, че човешкият вид има способността драстично да забавя или парализира прогреса, чрез остарели социални структури, догми, като така се отдалечава и от природата. Светът, който виждаме днес пълен с войни, корупция, елитизъм, замърсяване, бедност, епидемични болести, злоупотреба с човешките права, неравенство и престъпност, е резултат от тази парализа.

Това е движение за информираността, самоосъзнаването, подкрепящо плавния еволюционен прогрес, както в личностно, така и в социално, технологично и духовно отношение. Поддържа идеята, че човешкият вид е на естествения път към обединяване, произхождащ от всеобщо разбиране на фундаментални и почти емпирични идеи за това как природата работи и това как ние като хора се вписваме във и сме част от това универсално откритие, което наричаме живот. Но макар и тази насока да съществува, за нещастие е възпрепятствана и не се разпознава от мнозинството хора, които продължават да увековечават остарели и дегенеративни методи на поведение и общуване. Именно тази интелектуална неадекватност Движението Цайтгайст се надява да преодолее чрез образование и социално въздействие.

Целта е да преработим нашето световно общество, за да бъде в хармония с днешните познания във всяко отношение, в противовес на създаването на убеждения за обществените и технологични възможности, които ни се представят като невъзможни или срещу "човешката природа". Целта е да създадем среда за превъзмогване на тези елементи в обществото, които поддържат остарелия начин на мислене.

Една важна връзка, от която идват много от идеите на това движение, е организация, наречена Проект „Венера“, ръководена от социалния и индустриален инженер Жак Фреско. Той е работил в продължение на 70 години, за да създаде инструментите, нужни за проектирането на свят, в който да в крайна сметка да бъдат отстранени войните, бедността, престъпленията, социалното разслоение и порочността. Идеите му не са радикални или сложни, нито са базирани на лични интерпретации във формирането си. В този модел обществото е създадено като огледален образ на природата, като променливите са поначало определени.

Самото движение не е с централизирана структура. Ние не сме тук за да ръководим, а за да организираме и образоваме.