Движението Цайтгайст- www.thezeitgeistmovement.bg

 

The Zeitgeist Movement Logo 

The Zeitgeist Movement Media Project

 

The Reality Of Me (TROM)

 

Boinc Project Logo

Присъединете се към нашия екип в BOINC, за да подпомогнем проучванията в борбата срещу маларията.

 

 

Искате да получавате актуална информация?

 

 

Какво представлява Движението Цайтгайст?

 

Основанo през 2008 г., Движението Цайтгайст е организация, която подкрепя и насърчава устойчивостта и провежда събития с цел предаване на информация чрез мрежа от международни/национални клонове, проектни екипи, годишни събития, медиите и благотворителна дейност.

Основният фокус на Движението включва и разбирането, че по-голямата част от социалните проблеми, които днес поразяват населението, не са единствено в резултат от някаква институционнална корупция, недостиг, политически ред, недостатъци на "човешката природа" или други общоприети предположения на причинно-следствените връзки в обществото. По-скоро, Движението разпознава проблеми като бедност, корупция, недостиг, бездомност, война, глад и други като "Симптоми", произлезли от една остаряла социална структура.

Едновременно с междинните стъпки за постигането на реформи и доброволната подкрепа от общността, които са от значение за Движението, определящата цел тук е внедряването на нов социално-икономически модел, основаващ се на отговорно технологично управление, разпределение и разпространяване на ресурсите чрез това, което се счита за научен метод или с други думи разсъждаване и анализиране на проблеми и намиране на техните оптимални решения.

Този икономически модел, Ресурсно Базирана Икономика (РБИ), за разлика от монетарния или дори политическия, прилага пряк технологичен подход към социалното управление. Става въпрос за подновяване на обществените функции чрез най-модерните и доказани научни методи възможни днес, оставяйки след себе си вредните задръжки и последици, които се пораждат от настоящата ни система на финансово обръщение, печалби, предприятия и други структурни и мотивационни компоненти.

Движението е вярно на мисловния процес, а не на личности или институции. С други думи, всеобщото разбиране в Движението е, че чрез социално-целенасочени изследвания и доказани разбирания в областта на науката и технологиите, вече сме в състояние логически да достигнем социални приложения, които могат да бъдат съществено по-ефективни при покриване нуждите на населението. В действителност до такава степен, че да няма основание за възникване на предпоставка за война, бедност, повечето видове престъпления, както и много други следствия от недостиг, често срещани в настоящия социално-икономически модел, които не са били решени с течение на времето.

Обхватът на дейностите и кампаниите за активизъм и информираност на Движението се простира в краткосрочен и дългосрочен план. Дългосрочната цел, която е преход към икономически модел ориентиран на база рационалното управление на земните ресурси, е постоянният стремеж към тази  цел и изразяване на тази инициатива, както е посочено в предните параграфи. Независимо от това, по пътя към целта, Движението също отчита нуждата от преходни методи за реформа, както и пряката подкрепа от страна на обществото.

Така например, докато "финансовата реформа" сама по себе си не е крайното решение предложено от Движението, достойнството на тези законодателни подходи се считат все още за валидни в контекста на прехода и временен интегритет. Макар снабдяване с храна и облекло, както и други социални проекти в помощ на нуждаещите се днес също да не се считат за дългосрочно решение, те са приложими за подпомагане на хора в момент на нужда, докато в същото време се насочва внимание върху основната цел.

Движението Цайтгайст не остава предано на определена държава или традиционни политически платформи. То разглежда света като единна система и човешкия вид като едно семейство, като подкрепя разбирането, че всички държави трябва да се разоръжат и да се научат да споделят ресурси и идеи, ако бихме желали да оцелеем в дългосрочен план. Следователно, насърчаваните и постигнати решения следва да са в интерес да подпомагат всички на планетата Земя, а не избрана група.

 

TVP New LogoJacuqe Fresco interview with Larry King LogoFuture by Design DVD set